แท่นเครื่องชั่ง รุ่นพิเศษมีล้อเข็นและราวจับเสาพับได้ ( Foldable )

แท่นเครื่องชั่ง รุ่นพิเศษมีล้อเข็นและราวจับเสาพับได้ ( Foldable )

EA4050 wheels 40*50 with L6E-C3-200kg                                ( พื้นชั่งน้ำหนัก 40 x 50 cm ) โครงสร้าง เหล็ก

EA4050 wheels 40*50 with B6E-C3-200kg                                ( พื้นชั่งน้ำหนัก 40 x 50 cm ) โครงสร้าง สแตนเลส ทั้งชุด