พื้นทางลาด โครงสร้างเหล็ก ( RMP )

พื้นทางลาด โครงสร้างเหล็ก ZEPPER ( RMP )

RMP  1.0*0.63 m                                    (พื้นทางลาด 1.0 m x 0.63 m)

RMP  0.9*0.9 m                                       (พื้นทางลาด 0.9 m x 0.9 m)

RMP  1.2*0.63M                                      (พื้นทางลาด 1.2 m x 0.63 m)

RMP  1.0*1.7M                                        (พื้นทางลาด 1.0 m x 1.7 m)

RMP  1.5*0.63M                                      (พื้นทางลาด 1.5 m x 0.63 m)