พื้นทางลาด โครงสร้าง สเเตนเลส ( SSRMP )

พื้นทางลาด โครงสร้าง สเเตนเลส ( SSRMP )

SSRMP 1.2 * 0.6 m                                   (พื้นทางลาด 1.2 m x 0.63 m)