แท่นเครื่องชั่ง รุ่นพิเศษมีล้อเข็นและคอเสา สเเตนเลส

แท่นเครื่องชั่ง รุ่นพิเศษมีล้อเข็นและคอเสา สเเตนเลส

LB6080W                                ( พื้นชั่งน้ำหนัก 60 x 80 cm )