แท่นเครื่องชั่ง โครงสร้างเหล็ก พื้นด้านบนเป็นเหล็กลาย มีล้อเข็น 2 คู่ ( คู่หล้งสามารถล็อคได้ )

แท่นเครื่องชั่ง โครงสร้างเหล็ก พื้นด้านบนเป็นเหล็กลาย มีล้อเข็น 2 คู่ ( คู่หล้งสามารถล็อคได้ )

CP4860-300KG                                ( พื้นชั่งน้ำหนัก 48 x 60 cm )

CP4860-500KG                                ( พื้นชั่งน้ำหนัก 48 x 60 cm )