แท่นเครื่องชั่ง แท่นโครงสร้าง สแตนเลส+ Load Cell สแตนเลส ( EAS )

แท่นโครงสร้าง สแตนเลส + Load Cell สแตนเลส ( EAS )

EAS3040                                        (พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 300 x 400 mm) สแตนเลสทั้งชุด

EAS4050                                        (พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 400 x 500 mm) สแตนเลสทั้งชุด

EAS5060                                        (พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 500 x 600 mm) สแตนเลสทั้งชุด

EAS6080                                        (พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 600 x 800 mm) สแตนเลสทั้งชุด