แท่นเครื่องชั่ง แท่นโครงสร้าง สแตนเลส+ Load Cell อลูมิเนียม ( EAS )

แท่นโครงสร้าง สแตนเลส + Load Cell อลูมิเนียม ( EAS )

EAS3030-AMI-100kg                                        (พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 300 x 300 mm)