แท่นเครื่องชั่ง แท่นโครงสร้างเหล็ก ( EA )

แท่นโครงสร้างเหล็ก ( EA )

EAS2525                                       (พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 250 x 250 mm)

EAS3040                                       (พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 300 x 400 mm)

EAS4050                                       (พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 400 x 500 mm)

EAS5050                                       (พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 500 x 500 mm)

EAS5060                                      (พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 500 x 600 mm)

EAS6060                                      (พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 600 x 600 mm)

EAS6070                                      (พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 600 x 700 mm)

EAS6080                                      (พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 600 x 800 mm)

EAS7080                                      (พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 700 x 800 mm)

EAS8080                                      (พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 800 x 800 mm)

EAS1010                                      (พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 1000 x 1000 mm)