แท่นเครื่องชั่ง แท่นโครงสร้าง สแตนเลส+ Load Cell สแตนเลส ( UDA )

แท่นโครงสร้าง สแตนเลส+ Load Cell สแตนเลส

UDA LOADCELL WITH L/C Waterproof Cover

UDA-4252SS                               (พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 420 x 520 mm) สแตนเลสทั้งชุด