แท่นเครื่องชั่ง แท่นใหญ่โครงสร้าง สเเตนเลส ทั้งชุด ( พร้อมทางลาดเหล็กลาย ) ( FSS )

แท่นเครื่องชั่ง ZEPPER แท่นใหญ่โครงสร้าง สเเตนเลส ทั้งชุด ( พร้อมทางลาดเหล็กลาย ) ( FSS )

FSS-1212 ( RAMP )                                    (พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 1200 x 1200 mm)

( พื้นทางลาด 300 x 1150 mm ) ( ทางลาดเหล็กลาย )