แท่นเครื่องชั่ง แท่นใหญ่โครงเหล็ก พื้นด้านบนเป็นเหล็กลาย ( FW ) แท่นสีเทา

แท่นเครื่องชั่ง ZEPPER แท่นใหญ่โครงเหล็ก พื้นด้านบนเป็นเหล็กลาย ( FW ) แท่นสีเทา

FW-1010-3T                                       (พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 1000 x 1000 mm)

FW-1212-3T                                       (พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 1200 x 1200 mm)

FW-1515-3T                                       (พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 1500 x 1500 mm)

FW-1515-5T                                       (พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 1500 x 1500 mm)

FW-1520-3T                                       (พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 1500 x 2000 mm)

FW-2020-5T                                       (พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 2000 x 2000 mm)