แท่นเครื่องชั่ง แท่นใหญ่โครงสร้าง สเเตนเลส ทั้งชุด ( FWS ) แท่นสีเงิน

แท่นเครื่องชั่ง ZEPPER แท่นใหญ่โครงสร้าง สเเตนเลส ทั้งชุด ( FWS ) แท่นสีเงิน

FWS-1010                                          (พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 1000 x 1000 mm)

FWS-1212                                          (พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 1200 x 1200 mm)

FWS-1515                                          (พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 1500 x 1500 mm)