แท่นเครื่องชั่ง แท่นใหญ่โครงสร้างเหล็ก พื้นด้านบนเป็นเหล็กลาย ( FWK ) แท่นสีส้ม

แท่นเครื่องชั่ง ZEPPER แท่นใหญ่โครงสร้างเหล็ก พื้นด้านบนเป็นเหล็กลาย ( FWK ) แท่นสีส้ม

FWK-1212-2T                                          (พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 1200 x 1200 mm)

FWK-1515-2T                                          (พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 1500 x 1500 mm)