แท่นเครื่องชั่ง แท่นใหญ่โครงสร้างเหล็ก พื้นด้านบนเป็นเหล็กลาย ( FL ) แท่นสีน้ำเงินอ่อน

แท่นเครื่องชั่ง ZEPPER แท่นใหญ่โครงสร้างเหล็ก พื้นด้านบนเป็นเหล็กลาย ( FL ) แท่นสีน้ำเงินอ่อน

FL-1010-3T                                         (พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 1000 x 1000 mm)

FL-1212-3T                                         (พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 1200 x 1200 mm)

FL-1515-3T                                         (พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 1500 x 1500 mm)