แท่นเครื่องชั่ง แท่นใหญ่โครงสร้างเหล็กหนา( พิเศษ ) พื้นด้านบนเป็นเหล็กลาย ( ECS )

แท่นเครื่องชั่ง ZEPPER แท่นใหญ่โครงสร้างเหล็กหนา( พิเศษ ) พื้นด้านบนเป็นเหล็กลาย ( ECS )

ECS-B-1010                                     (พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 1000 x 1000 mm) หนาพิเศษ

ECS-B-1212                                     (พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 1200 x 1200 mm) หนาพิเศษ

ECS-B-1515                                     (พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 1500 x 1500 mm) หนาพิเศษ