แท่นเครื่องชั่ง แท่นใหญ่โครงสร้างเหล็ก พื้นด้านบนเป็นเหล็กลาย ( พร้อมทางลาด ) ( FTR )

แท่นเครื่องชั่ง ZEPPER แท่นใหญ่โครงสร้างเหล็ก พื้นด้านบนเป็นเหล็กลาย ( พร้อมทางลาด ) ( FTR )

FTR-1010 ( RAMP )                                    (พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 1000 x 1000 mm)

FTR-1212 ( RAMP )                                    (พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 1200 x 1200 mm)

FTR-1515 ( RAMP )                                    (พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 1500 x 1500 mm)

 

***** ( ขนาดทางลาด ข้างละ 200 mm )*****