แท่นเครื่องชั่ง แท่นใหญ่โครงเหล็ก พื้นด้านบนเป็นเหล็กลาย ( FM ) แท่นสีเหลือง

แท่นเครื่องชั่ง ZEPPER แท่นใหญ่โครงเหล็ก พื้นด้านบนเป็นเหล็กลาย ( FM ) แท่นสีเหลือง

FM-1010                                       (พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 1000 x 1000 mm)

FM-1212                                       (พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 1200 x 1200 mm)

FM-1515-3T                                  (พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 1500 x 1500 mm)

FM-1515-5T                                  (พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 1500 x 1500 mm)