แท่นเครื่องชั่ง แท่นโครงสร้าง สแตนเลส ( EC )

แท่นโครงสร้าง สแตนเลส

” Bench type ” L6E-C3-300Kg

EC4050                                           (พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 400 x 500 mm)