LP7516E – BLUETOOTH

LP7516E+BLUETOOTH
  • พิกัด: ขึ้นอยู่กับพิกัดแท่นชั่ง
  • หน่วย: Kg (กิโลกรัม) , G (กรัม)
  • แบตเตอรี่: 4V 4 Ah
  • ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม: ฟังก์ชั่นพื้นฐานทั่วไป / สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไร้สายที่เป็น ANDROID
  • ขนาด: 25×25, 28×28, 30×40, 35×35, 40×50, 42×52, 40×50, 50×60, 60×70, 60×80, 70×80, 80×80, 100×100 ซม. หรือขนาดอื่นๆ
  • ประเภทวัสดุ: พลาสติก ABS
  • จอแสดงผล: LED สีแดง ตัวเลขสูง 20 มม.