แท่นเครื่องชั่ง NAGATA

แท่นโครงสร้างอลูมิเนียม อัลลอยด์

( พื้นที่ชั่งน้กหนัก 310 x 420 mm ) Load Cell 60 kg                    30 kg x 2 g

( พื้นที่ชั่งน้กหนัก 310 x 420 mm ) Load Cell 150 kg                  60 kg x 5 g

( พื้นที่ชั่งน้กหนัก 310 x 420 mm ) Load Cell 300 kg                  100 / 150 kg x 10 g

( พื้นที่ชั่งน้กหนัก 400 x 530 mm ) Load Cell 150 kg                  60 kg x 10 g

( พื้นที่ชั่งน้กหนัก 400 x 530 mm ) Load Cell 300 kg                100 / 150 kg x 20 g

( พื้นที่ชั่งน้กหนัก 400 x 530 mm ) Load Cell 500 kg                  300 kg x 50 g

( พื้นที่ชั่งน้กหนัก 450 x 600 mm ) Load Cell 150 kg                  60 kg x 10 g

( พื้นที่ชั่งน้กหนัก 450 x 600 mm ) Load Cell 300 kg                100 / 150 kg x 20 g

( พื้นที่ชั่งน้กหนัก 450 x 600 mm ) Load Cell 500 kg                  300 kg x 50 g