about us

    บริษัท แกรนด์ โปรเกรส เซอร์วิส จำกัด

     GRAND PROGRESS SERVICE CO.,LTD                                                 

       ให้บริการจัดหาจัดจำหน่าย เกี่ยวกับเครื่องชั่ง เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัด ขนาด เครื่องวัดความดัน เครื่องวัดไฟฟ้า เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์  เครื่องมือวัดและควบคุมภายในอุตสาหกรรมพร้อมทั้งให้บริการที่ปรึกษาทำระบบ ISO และ เรายังมีการรับซ่อมอุปกรณ์ เครื่องมือวัดทุกประเภท

        บริษัทก่อตั้งในปี พ.ศ. 2562 ได้เริ่มให้บริการในเริ่มแรกในการขายเครื่องมือวัดและควบคุมอุตสาหกรรม รวมทั้งเป็น subcontract การสอบเทียบ เครื่องมือวัดตามมาตรฐานการรับรอง ISO/IEC 17025:2017

        ทั้งนี้ทางบริษัทของเราได้ตระหนักดีว่าการบริการ หรือการขายของเรา ต้องได้ตามารตรฐานหรือการทำตามข้อตกลงกับทางลูกค้าอย่างดียิ่งพร้อมให้คำเเนะนำให้กับทางลูกค้า ราคายุติธรรม รวมถึงการบริการหลังการขาย

สถานที่ตั้ง    

บริษัท แกรนด์ โปรเกรส เซอร์วิส จำกัด

GRAND PROGRESS SERVICE CO.,LTD

148/20 ม.2 ถนน รังสิต – นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

Tel. 02 577 3410 แฟกซ์ 02 577 3410

Mobile phone :  097 234 7049    ( ฝ่ายขาย )

Mobile phone :  085 360 2463   ( ฝ่ายบริการ )

Email : grand_gps@hotmail.com

Line ID : 097-234-7049

about us

บริษัท แกรนด์ โปรเกรส เซอร์วิส จำกัด

                                        GRAND PROGRESS SERVICE CO.,LTD                                                 

                        ให้บริการจัดหาจัดจำหน่าย เกี่ยวกับเครื่องชั่ง เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัด ขนาด เครื่องวัดความดัน เครื่องวัดไฟฟ้า เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์  เครื่องมือวัดและควบคุมภายในอุตสาหกรรมพร้อมทั้งให้บริการที่ปรึกษาทำระบบ ISO และ เรายังมีการรับซ่อมอุปกรณ์ เครื่องมือวัดทุกประเภท

                       บริษัทก่อตั้งในปี พ.ศ. 2562 ได้เริ่มให้บริการในเริ่มแรกในการขายเครื่องมือวัดและควบคุมอุตสาหกรรม รวมทั้งเป็น subcontract การสอบเทียบ เครื่องมือวัดตามมาตรฐานการรับรอง ISO/IEC 17025:2017

                       ทั้งนี้ทางบริษัทของเราได้ตระหนักดีว่าการบริการ หรือการขายของเรา ต้องได้ตามารตรฐานหรือการทำตามข้อตกลงกับทางลูกค้าอย่างดียิ่งพร้อมให้คำเเนะนำให้กับทางลูกค้า ราคายุติธรรม รวมถึงการบริการหลังการขาย

สถานที่ตั้ง    

บริษัท แกรนด์ โปรเกรส เซอร์วิส จำกัด

GRAND PROGRESS SERVICE CO.,LTD

148/20 ม.2 ถนน รังสิต – นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

Tel. 02 577 3410 แฟกซ์ 02 577 3410

Mobile phone :  097 234 7049    ( ฝ่ายขาย )

Mobile phone :  085 360 2463   ( ฝ่ายบริการ )

Email : grand_gps@hotmail.com

Line ID : 097-234-7049

           about us

               บริษัท แกรนด์ โปรเกรส เซอร์วิส จำกัด

                                                           GRAND PROGRESS SERVICE CO.,LTD                                                 

                        ให้บริการจัดหาจัดจำหน่าย เกี่ยวกับเครื่องชั่ง เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัด ขนาด เครื่องวัดความดัน เครื่องวัดไฟฟ้า เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์  เครื่องมือวัดและควบคุมภายในอุตสาหกรรมพร้อมทั้งให้บริการที่ปรึกษาทำระบบ ISO และ เรายังมีการรับซ่อมอุปกรณ์ เครื่องมือวัดทุกประเภท

                       บริษัทก่อตั้งในปี พ.ศ. 2562 ได้เริ่มให้บริการในเริ่มแรกในการขายเครื่องมือวัดและควบคุมอุตสาหกรรม รวมทั้งเป็น subcontract การสอบเทียบ เครื่องมือวัดตามมาตรฐานการรับรอง ISO/IEC 17025:2017

                       ทั้งนี้ทางบริษัทของเราได้ตระหนักดีว่าการบริการ หรือการขายของเรา ต้องได้ตามารตรฐานหรือการทำตามข้อตกลงกับทางลูกค้าอย่างดียิ่งพร้อมให้คำเเนะนำให้กับทางลูกค้า ราคายุติธรรม รวมถึงการบริการหลังการขาย

สถานที่ตั้ง    

บริษัท แกรนด์ โปรเกรส เซอร์วิส จำกัด

GRAND PROGRESS SERVICE CO.,LTD

148/20 ม.2 ถนน รังสิต – นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

Tel. 02 577 3410 แฟกซ์ 02 577 3410

Mobile phone :  097 234 7049    ( ฝ่ายขาย )

Mobile phone :  085 360 2463   ( ฝ่ายบริการ )

Email : grand_gps@hotmail.com

Line ID : 097-234-7049

Line