งานซ่อมเครื่องมือวัด

บริษัท แกรนด์โปรเกรสเซอร์วิส จำกัด ยินดีให้บริการซ่อมเครื่องมือวัดและควบคุมในอุตสาหกรรม ทุกประภท เช่น เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งรถบรรทุก เวอร์เนียร์ ไมโครมิเตอร์ ไฮเกจ Coil tester WI auto tester เป็นต้น บริการรับส่งฟรี ไม่มีค่าเปิดเครื่อง เรายินดีตรวจสอบอาการเสียให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมการรับประกันงานซ่อม

รูปตัวอย่างผลงานซ่อม

การติดตั้งแผงกันหนูเครื่องชั่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตั้งการเปลี่ยน Load Cell ปรับมุมทั้ง 4 ด้านพร้อม สอบเทียบ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างงานซ่อม Coil Tester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างงานซ่อมหน้าจอเครื่องชั่ง

 

 

 

 

 

 

 

งานแก้ปัญหาทางด้านระบบ