IDS12-LED

หัวอ่านกันน้ำ IP68
  • พิกัด: ขึ้นอยู่กับพิกัดแท่นชั่ง
  • หน่วย: กิโลกรัม (Kg) กรัม (G)
  • แบตเตอรี่: 6V 4Ah
  • ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม: ฟังก์ชั่นแจ้งเตือนน้ำหนัก (HI-LO-OK)
  • ประเภทวัสดุ: สแตนเลส
  • จอแสดงผล: LED สีแดง ตัวเลขสูง 25 มม.