EPS-202 ZEPPER 200 g x 0.01 g

รายละเอียดย่อ :
* พิกัดกำลัง 200 g ความละเอียด 0.01 g
* จานชั่งสแตนเลส : 126 mm
* ไม่มีตู้ครอบกันลม
* พลังงาน : แบตเตอรี่ “AA” 1.5 v. จำนวน 4 ก้อน
หรือเลือกใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V.

* Optional RS232C