HCB 123 ADAM 120 g x 0.001 g

รายละเอียดย่อ :
– พิกัดกำลัง 120 g ละเอียด 1mg ( 0.001g )
– ตัวเลข LCD พร้อม Backlit เรืองแสงสีฟ้า
– ปรับน้ำหนักอัตโนมัติด้วยลูกตุ้มภายใน
(Internal Calibration)
– หรือเลือกปรับน้ำหนักด้วยลูกตุ้มภายนอก
(External Calibration)
– ISO9001 ผลิตภัณฑ์ของประเทศอังกฤษ