IDS14-LED

เครื่องชั่งกันน้ำตั้งโต๊ะ
  • พิกัด: 600.00g x 0.1g, 1500.0g x 0.2g, 3000.0g x 0.5g, 6.000Kg x 0.001Kg, 15.000Kg x 0.002Kg, 30.000Kg x 0.005Kg
  • หน่วย: กิโลกรัม (KG), กรัม (G)
  • แบตเตอรี่: 6V 4Ah
  • ประเภทวัสดุ: สแตนเลส
  • จอแสดงผล: LED สีแดง ตัวเลขสูง 15 mm. แสดงผลด้านหน้า และด้านหลัง
  • จานชั่ง: สแตนเลส 190 x 230 มม.