IDS703

เครื่องชั่งตั้งโต๊ะขนาดเล็ก
  • พิกัด: 600.00g x 0.05g, 1000.0g x 0.1g, 2000.0g x 0.2g, 3000.0g x 0.2g, 6000.0 x 0.5g
  • หน่วย: กิโลกรัม(Kg) / กรัม (g)
  • ประเภทวัสดุ: พลาสติก ABS
  • จอแสดงผล: LCD สีดำ พร้อมไฟ Backlight สีเขียว ตัวเลขสูง 13 มม.
  • จานชั่ง: สแตนเลส 153 x 153 มม.