IDS811

เครื่องชั่งตั้งโต๊ะนับชิ้นงาน
  • พิกัด: 1500.00 x 0.05g , x 3000.0g x 0.1g , 6000.0g x 0.2g , 15000.0g x 0.5g , 30.000Kg. x 0.001Kg.
  • หน่วย: กิโลกรัม (KG) , กรัม(G) , นับชิ้นงาน (PCS)
  • แบตเตอรี่: 6V 4Ah
  • ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม: ฟังก์ชั่นแจ้งเตือนน้ำหนัก (HI LO OK)
  • ประเภทวัสดุ: พลาสติก ABS
  • จอแสดงผล: 3 หน้าจอ (น้ำหนัก, น้ำหนักต่อชิ้น, จำนวนชิ้น) เป็น LCD พร้อมไฟ Backlight สีเขียว ตัวเลขสูง 15 มม.
  • จานชั่ง: สแตนเลส 230 x 280 มม.