IDS911

เครื่องชั่งคำนวณราคา เทียบเท่า JP2S
  • พิกัด: 3.000Kg x 0.0005Kg, 6.000Kg x 0.001Kg , 15.000 Kg x 0.002 Kg , 30.000 Kg x 0.005 Kg
  • หน่วย: กรัม (g.), กิโลกรัม (Kg.)
  • แบตเตอรี่: 6V 4 Ah
  • ประเภทวัสดุ: พลาสติก ABS
  • จอแสดงผล: 3 หน้าจอ (น้ำหนัก,ราคาต่อหน่วย,ราคารวม) เป็น LCD พร้อมไฟ Backlight
  • จานชั่ง: สแตนเลส 228 x 330 มม