JCWP

แท่นชั่งสแตนเลส เหมาะสำหรับการใช้งานกับอุตสาหกรรมสัตว์ปีก
  • พิกัด: ทำพิกัดสูงสุด 150 Kg.
  • หน่วย: กิโลกรัม (Kg)
  • ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม: แท่นหัวอ่านสามารถเลื่อนได้
  • ขนาด: 340 x 390 x 410 มม.
  • ประเภทวัสดุ: แท่นสแตนเลส พร้อมฝาครอบสแตนเลสด้านบน
  • จานชั่ง: สแตนเลส 340 x 390 มม