JSP-3K  T-Scale 3 kg x 0.1g

รายละเอียดย่อ :

T SCALE Pricing Scales Model JSP-Series

* พิกัดกำลัง 3 kg / ละเอียด 0.1 g
* พิกัดกำลัง 6 kg / ละเอียด 0.2 g
* พิกัดกำลัง 15 kg / ละเอียด 0.5 g
* พิกัดกำลัง 30 kg / ละเอียด 1 g
* พิกัดกำลัง 45 kg / ละเอียด 5 g

* จานสแตนเลส 240 x 370 mm
* หน้าจอแสดงผลการทำงานแบบ 3 หน้าจอ ได้แก่
แสดงน้ำหนักสินค้าสุทธิ
แสดงราคาสินค้าที่ระบุไว้ในรายการ
แสดงราคาสินค้าสุทธิ
* สามารถบันทึกราคาสินค้าได้ถึง 25 รายการ
* ผลิตภัณฑ์ไต้หวัน
* รับประกันคุณภาพ 1 ปี
• สามารถบันทึกผลรวมการทำงาน [ M + ] ได้• ผ่านการตรวจรับรองมาตราจากกอง ชั่ง ตวง วัด กระทรวงพาณิชย์