JWRN

เครื่องชั่งตั้งโต๊ะสำเร็จรูป ใช้สำหรับ อุตสาหกรรมทั่วไป
  • พิกัด: 3000.0g x 0.2g. , 6000.0g x 0.5g, 15.000Kg. x 0.001Kg., 30.000Kg. x 0.002Kg.
  • หน่วย: Kg , g
  • แบตเตอรี่: 6 V 4Ah
  • ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม: ค้างน้ำหนัก HOLD
  • ประเภทวัสดุ: พลาสติก ABS
  • จอแสดงผล: LED สีแดง ตัวเลขสูง 25 mm.
  • จานชั่ง: สแตนเลส 228 x 294 มม.