NV212/2 OHAUS 210 g x 0.01 g

รายละเอียดย่อ :
พิกัดน้ำหนัก 210 กรัม
ค่าละเอียด 0.01 กรัม
จานชั่งเป็นสแตนเลสขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 120 มิลลิเมตร
ใช้ฟังก์ชันโดยใช้มือผ่านเซ็นเซอร์