NV422 OHAUS 420 g x 0.01 g

รายละเอียดย่อ :
– พิกัดกำลัง 420g ละเอียด 0.01g
– จานชั่งสแตนเลส เส้นผ่าศูนย์กลาง 145 mm
– ใช้ไฟฟ้า 220 V.
– ผลิตภัณฑ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา