เครื่องชั่งสปริง

เครื่องชั่งแมกคานิคส์ หรือเครื่องชั่งสปริง

เครื่องชั่งสปริง ( spring Balance ) หรือ ที่เรียกติดปากกันว่า กิโลสปริง จะเห็นได้ทั่วไป ตามตลาดสด่ตลาดนัดร้านขายของชำทั่วไป เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ใช้กันมานาน ราคาไม่แพง ขนได้สดวก และปัญหาน้อย แต่ข้อเสียคือจะเป็นเครื่องชั่งแบบหยาบ

หลักการทำงานของเครื่องชั่ง ชนิดนี้จะเป็นการวัดค่าจากการกดเพื่อเปลี่ยนแรงกดเป็นน้ำหนักของวัตถุ ซึ่งหลักการทำงานก็มีหลายแบบ ตามประเภทของงานที่จะต้องชั่งหรือการเรียกประเภทของอุปกรณ์นั่นๆ เอง

เครื่องชั่งสปริงนั้นมีหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นเครื่องชั่งในด้านของการชั่งอาหาร เป็นเครื่องชั่งที่มีขนาดเล็ก เครื่องชั่งแบบแขวน การชั่งสินค้าที่เป็นฐานขนาดใหญ่ที่ใช้วัดน้ำหนักวัตถุดิบขนาดใหญ่ ที่ไม่ต้องการวัดค่าความละเอียดของหน่วยการอ่านค่าที่ไม่ได้เป็นเลขละเอียดขนาด 0.01 กรัม ข้อดีของเครื่องชั่งที่ว่านี้คือเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า หรือ แบตเตอรี่ในตัวเครื่องเพื่อใช้ไฟเลี้ยงตัวเครื่องชั่ง เพราะเครื่องชั่งสปริงนั้นทำงานด้วยกลไกของ สปริงและเฟืองที่เป็นส่วนประกอบจึงไม่ค่อยกลัวในเรื่องของไฟฟ้าเลี้ยง แต่ข้อแนะนำสำหรับการใช้อุปกรณ์เครื่องชั่งควรมีการปรับเทียบน้ำหนักก่อนชั่งอย่างสม่ำเสมอเพื่อความเที่ยงตรงของเครื่องชั่ง