Category Archives: เครื่องชั่งรถบรรทุก

เครื่องชั่งรถบรรทุก

เครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก

เครื่องชั่งรถบรรทุก เป็นเครื่องชั่งที่มีไว้สำหรับอุตสาหกรรมหนัก ตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมขนส่งสินค้า ด่านตรวจน้ำหนักรถบรรทุกเป็นต้น ซึ่งต้องใช้เครื่องชั่งใหญ่เป็นตัวชั่งน้ำหนัก ประโยชน์ของเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุกมีประโยชน์มาก เช่นมีไว้สำหรับชั่งซื้อขายสินค้า มีไว้เพื่อตรวจสอบน้ำหนักรถบรรทุกไม่ให้เกินตามกฏหมายกำหนดเพื่อที่จนวิ่งบนท้องถนนสาธารณะ มีไว้เพื่อความสะดวกสะบายลดระยะเวลาในการทำงาน