CSR-3T ZEPPER Crane Scales 3 t x 0.5 kg

รายละเอียดย่อ :
เครื่องชั่งแขวน ราคาประหยัด
– พิกัดกำลัง 3 t ละเอียด 0.5 kg
– ตัวเลข LED display สูง 1.0 นิ้ว
– Aluminum Alloy cases
– โปรแกรม : Tare, Hold
– ผลิตได้มาตรฐาน ISO9001
– ผ่านการตรวจรับรองจากสำนักชั่งตวงวัด
– รับประกัน 1 ปีเต็ม