JCI-II

เครื่องชั่งแขวนขนาดใหญ่
  • พิกัด: 1000.0 x 0.5 Kg, 2000 x 0.5 Kg, 3000 x 1Kg, 5000 x 2Kg, 10000 x 5Kg, 15000 x 5Kg
  • หน่วย: กิโลกรัม(KG)
  • แบตเตอรี่: 6V4Ah
  • ประเภทวัสดุ: อลูมิเนียม
  • จอแสดงผล: LED สีแดง ตัวเลขสูง 40 มม