HS-33 Hanging Scales

เครื่องชั่งแขวน

ระบบอิเล็กทรอนิกส์

“NAGATA” รุ่น HS-33

  • พิกัดกำลัง 6 kg – 120 kg
  • ตัวเลข LED Display สูง 0.65 Inch
  • Aluminum Alloy cases
  • จานชั่งเป็นสแตนเลส
  • โปรแกรม :TARE (หักค่าน้ำหนักภาชนะ), Hold (ล็อคค่าน้ำหนัก)
  • พลังงาน : Rechargeable battery or 220V . AC/DC
  • อุปกรณ์เสริม : remote controller

ผ่านการตรวจรับรองจากสำนักชั่งตวงวัด