OCS-XZ Crane Scales

เครื่องชั่งแขวน

ระบบอิเล็กทรอนิกส์

“ZEPPER” รุ่น OXS-XZ

  • พิกัดกำลัง 1t -15t
  • ตัวเลข LED display สูง 1.0 Inch
  • Aluminum Alloy cases
  • โปรแกรม : TARE (หักค่าน้ำหนักภาชนะ), Hold (ล็อคค่าน้ำหนัก)
  • พลังงาน : Rechargeable battery or 220V, AC/DC Rechargeable battery ใข้งานได้ต่อเรื่อง 60 – 80 ชม.
  • ขนาดกล่อง
  • ผ่านการตรวจรับรองจากสำนักชั่งตวงวัด