EBL823e ADAM 820g x 0.001g

รายละเอียดย่อ :
– พิกัดกำลัง 820g ละเอียด 1 mg ( 0.001g )
– Backlit LCD พื้นจอภาพเรืองแสง เห็นชัดเจน
– ปรับน้ำหนักด้วยลูกตุ้มภายนอก (External Calibration)
– ISO9001 ผลิตภัณฑ์ของประเทศอังกฤษ