NBL8201e ADAM 8200 g x 0.1 g

รายละเอียดย่อ :
– พิกัดกำลัง 8200g ละเอียด 100mg ( 0.1g )
– Backlit LCD สูง 20 mm พื้นจอภาพเรืองแสง เห็นชัดเจน
– ปรับน้ำหนักด้วยลูกตุ้มภายนอก (External Calibration)
– ISO9001 ผลิตภัณฑ์ของประเทศอังกฤษ