EHB-6000G++  T-Scale 6000g x 0.01g

รายละเอียดย่อ :
เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล 6000g ละเอียด 0.01 g
– จานชั่งสแตนเลส กว้าง 180 mm ยาว 190 mm
– ไม่มีตู้กันลม
– ผลิตภัณฑ์ของประเทศไต้หวัน