IDS813E THAI VERSION

เคริ่องชั่งคำนวณราคา เมนูภาษาไทย
  • พิกัด: 3.0000Kg x 0.0002 / 0.0005Kg, 6.0000Kg x 0.0005 / 0.001 Kg, 15.000 Kg x 0.001Kg / 0.002Kg, 30.000Kg. x 0.005Kg, 40.000Kg. x 0.002 /0.005 Kg
  • หน่วย: กิโลกรัม (KG), กรัม(G), บาท (BAHT)
  • แบตเตอรี่: 6V 4Ah
  • ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม: เป็นเมนูภาษาไทย, บันทึกบวกสะสม (M+), ทอนเงิน, ค้างน้ำหนัก (Hold)
  • ประเภทวัสดุ: พลาสติก ABS
  • จอแสดงผล: 3 หน้าจอ (น้ำหนัก,ราคาต่อหน่วย,ราคารวม) เป็น LED สีแดง ตัวเลขสูง 12 มม. (มีจอทั้งด้านหน้า-หลัง)
  • จานชั่ง: สแตนเลส 230 x 280 มม.