IDS818-LABEL

เครื่องชั่งคำนวณราคา ตั้งโต๊ะพร้อมปริ้นเตอร์
  • พิกัด: 3.0000kg x 0.0002 / 0.0005Kg , 6.0000Kg x 0.0005 / 0.001Kg , 15.000 Kg x 0.001Kg / 0.001Kg , 30.000Kg. x 0.002 /0.005Kg.
  • หน่วย: กิโลกรัม (KG) , กรัม(G) , สตางค์ (STANG)
  • แบตเตอรี่: แบตเตอรี่ลิเธียม
  • ปริ้นเตอร์: แบบสติ้กเกอร์ LABEL STICKER 30 x 50 มม.
  • ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม: บันทึกค่าสะสม (M+) บันทึกรายการสินค้าได้สูงสุด 999 รายชื่อ
  • ประเภทวัสดุ: พลาสติก ABS
  • จอแสดงผล: 3 หน้าจอ (น้ำหนัก,ราคาต่อหน่วย,ราคารวม) เป็นLCD พร้อมไฟ Backlight สีเขียว ตัวเลขสูง 15 มม. (มีจอทั้งด้านหน้า-หลัง)
  • จานชั่ง: สแตนเลส 230 x 280 มม.
  • ต่ออุปกรณ์เสริม: Port RS-232 : สามารถต่อเข้า PC ได้