IDS918

เครื่องชั่งตั้งโต๊ะทั่วไป
  • พิกัด: 1500.00g x 0.05g, 3000.0g x 0.1g , 6000.0 x 0.2g , 15000.0g. x 0.5g , 30.000Kg. x 0.001Kg.
  • หน่วย: กรัม (g) , กิโลกรัม (Kg)
  • แบตเตอรี่: 6V 4Ah
  • ปริ้นเตอร์: 297 x 307 x 97 มม.
  • ประเภทวัสดุ: พลาสติก ABS
  • จอแสดงผล: LCD สีดำ พร้อมไฟ Backlight สีเขียว
  • จานชั่ง: สแตนเลส 225 x 310 มม.