JCE

เครื่องตั้งโต๊ะ ชั่งนับจำนวน
  • พิกัด: 3000.0g x 0.1g , 6000.0g x 0.2g , 15000.0g x 0.5g , 30.000 Kg , 0.001Kg
  • หน่วย: กรัม (G) , กิโลกรัม (KG) , นับชิ้นงาน (PCS) , เปอร์เซ็น (%)
  • แบตเตอรี่: 6V 4Ah
  • ขนาด: 404 x 348 x 124 มม.
  • ประเภทวัสดุ: พลาสติก ABS
  • จอแสดงผล: 3 หน้าจอ (น้ำหนัก, น้ำหนักต่อชิ้น, จำนวนชิ้น ) เป็น LCD พร้อมไฟ Backlight สีเขียว ตัวเลขสูง 25 มม.
  • จานชั่ง: สแตนเลส 245 x 334 มม.
  • ต่ออุปกรณ์เสริม: OPTION RS-232 : สามารถต่อกับ Printer / Tower light