JCL-II

เครื่องชั่งตั้งโต๊ะ นับจำนวน สามารถเลือกพิกัดได้หลากหลาย
  • พิกัด: 1500.0g x 0.1g, 3000.0g x 0.2g, 6000.0g x 0.5g, 7500.0 x 0.5g, 15.000Kg. x 0.001 , 30.000Kg. x 0.002Kg
  • หน่วย: กรัม(g) , กิโลกรัม (Kg)
  • แบตเตอรี่: 6V 4Ah
  • ขนาด: 341 x 249 x 109 มม.
  • ประเภทวัสดุ: พลาสติก ABS
  • จอแสดงผล: 3 หน้าจอ (น้ำหนัก, น้ำหนักต่อชิ้น, จำนวนชิ้น) เป็น LCD สีดำ พร้อมไฟ Backlight สีเขียว
  • จานชั่ง: สแตนเลส 228 x 294 มม.
  • ต่ออุปกรณ์เสริม: OPTION : RS-232 สามารถต่อกับ Printer / Tower light ได้