JCQ

เครื่องชั่งตั้งโต๊ะ นับจำนวนสินค้า
  • พิกัด: 3000.0g x 0.2g , 6000.0 x 0.5g ,15.000Kg x 0.001Kg, 30.000Kg. x 0.002 Kg.
  • หน่วย: กรัม (g) , กิโลกรัม (Kg) , นับชิ้นงาน (Pcs)
  • แบตเตอรี่: 6V 4Ah
  • ประเภทวัสดุ: พลาสติก ABS
  • จอแสดงผล: 3 หน้าจอ (น้ำหนัก, น้ำหนักต่อชิ้น, จำนวนชิ้น) เป็น LCD พร้อมไฟ Backlight สีเขียว
  • จานชั่ง: สแตนเลส 275 x 150 มม