JLP

เครื่องชั่งคำนวณราคา พร้อมปริ้นเตอร์ในตัว (กระดาษปริ้นเป็นสติกเกอร์)
  • พิกัด: 6.000 Kg x 0.001 Kg , 15.000 Kg x 0.002 Kg , 30.000 Kg x 0.005 Kg
  • หน่วย: กรัม(g) / กิโลกรัม (Kg)
  • แบตเตอรี่: 6V 4Ah
  • ปริ้นเตอร์: แบบสติ๊กเกอร์ (LABEL ) 30 x 50 มม.
  • ประเภทวัสดุ: พลาสติก ABS
  • จอแสดงผล: 4 หน้าจอ (น้ำหนักภาชนะ,น้ำหนัก,ราคาต่อหน่วย,ราคารวม) เป็นจอ LED สีแดง
  • จานชั่ง: สแตนเลส 260 x 340 มม.